Tipy na výlet 

Zde naleznete pár tipů kam se od nás vydat na výlet.


Rotunda sv. Jiří na Řípu

Zvláště v parném létě člověk ocení chladivé kamenné zdi románské rotundy na vrcholku hory. 

První zmínka o této stavbě pochází z roku 1126. Kníže Soběslav I. nedlouho předtím vyhrál v bitvě u Chlumce, nedaleko Ústí nad Labem, kde porazil německého krále Lothara. Aby se na to hned tak nezapomnělo, nechal obnovit pobořený řipský kostelík a postavit západní kruhovou věž. Při této příležitosti přijel vážený pan olomoucký biskup Jindřich Zdík, aby kapli vysvětil. Původně byla ovšem zasvěcena svatému Vojtěchu a teprve později (první zmínka o tom pochází z počátku 16. století) bylo její svěcení změněno na svatého Jiří. Dnes se občas uvádí se jmény obou svatých - snad aby se světci nehádali.
 
 říp
 
 

Roudnický zámek

V Roudnici nad Labem můžete navštívit barokní zámek vlastněný českým šlechtickým rodem Lobkoviců. .

Jedná se o čtvrtý největší zámek v České republice. Zámek byl postaven na skalní ostrožně nad řekou Labe na základech románského hradu z 12. století, který sloužil jako oblíbené letní sídlo pražských biskupů a arcibiskupů. Zámek je veřejnosti zpřístupněn od roku 2012. Základní prohlídkový okruh zahrnuje prohlídku nádvoří, prohlídku zámecké kaple s předsálím s informacemi o rodu Lobkowiczů, prohlídku románského hradu z nádvoří, výhled z balkónu zámku. Prohlídka s ochutnávkou vín obsahuje prohlídku základů původního románského hradu z 12. století s prezentací města, zámku a zámeckého vinařství.
 
roudnice
 
 

Malá pevnost Terezín

Poznejte Terezín jako krásnou a obdivuhodnou pevnost, jednu z nejdokonalejších bastionových pevností na světě.

Fungovala v letech 1940-1945 jako věznice pražského gestapa. Roku 1994 byla v Malé pevnosti otevřena nová stálá expozice o historii policejní věznice. Podává svědectví o perzekuci českého národa za nacistického režimu v 2. světové válce a zaznamenává osudy českých vězňů zavlečených do jiných koncentračních táborů na území nacistické německé říše.

terezní 
 
 
 

Zámek Mělník a vinné sklepy Jiřího Lobkowicze

Původní královský zámek jménem Pšov byl postaven na vinohradu nad soutokem Vltavy a Labe, s výhledem na posvátnou horu Říp, a je tedy po více než deset staletí jedním z nejdůležitějších historických symbolů Čech.

Dle Kosmovy Kroniky české provdal poslední kníže Pšovanů Slavibor svou dceru Ludmilu za českého knížete Bořivoje. Dle legend zde pak kněžna Ludmila často pobývala a vychovávala i svého vnuka Václava, který tu pěstoval vinnou révu. O Svatém Václavu vyprávějí lunety od českého malíře Karla Škréty v I. i II. patře zámku.

mělník